Zool Ad Network

Wednesday, July 31, 2013

காசா பணமா...!!!

உ.பி.யை நான்காக பிரிக்க வேண்டும்: மத்திய அரசுக்கு மாயாவதி கோரிக்கை - 

# அதென்ன கஞ்சதனமா நாலு...??? காசா பணமா...!!!
  ஒரு அஞ்சாறாவது கேளுங்க. உங்களுக்குன்னு ஒரு இமேஜ் 
  இருக்கில்ல...!!!!

1 comment: